Parent Newsletters

 January 12, 2021 Newsletter

January 12, 2021

RCG News Jan 12 -21

Read more

 January 5, 2021 Newsletter

January 12, 2021

RCG News Jan 5 -21

Read more

 December 2020 Newsletter

January 12, 2021

RCG News Dec 18 -20

Read more

 November 2020 Newsletter

January 12, 2021

RCG News Nov 13th - 20

Read more

 October 2020 Newsletter

October 19, 2020

RCG News Oct 2020

Read more

 September 23, 2020

September 23, 2020

RCG News Sept 23-20

Read more

 

February 21, 2020

RCG News Feb 21, 2020

Read more

 RCG News January 24

January 24, 2020

RCG News Jan 24 - 20

Read more

 

December 20, 2019

RCG News Dec 19

Read more

 November 29, 2019 Newsletter

December 2, 2019

RCG News Nov 29-19

Read more

RC Garnett Demonstration School

7096 - 201 Street, Langley
BC, V2Y 3G7
Phone: 604-532-7814
Fax: 604-532-7629